icresim

Anasayfa

ADER HAKKINDA

ADER HAKKINDA

ADER AKARYAKIT ANA DAĞITIM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ

  • Amacı ham petrol ve petrol ürünleri ile madeni yağların gerek ithalat ve gerekse yerli teslimatta kalite kontrollerini sağlamak, standartların iyileştirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak,
  • Rafineri ve dağıtm şirketleri entegrasyonunda gerekli teknik ve idari önlemlerin belirlenmesini sağlamak, tank servis ve istasyonlarının arttırılması koşullarını araştırmak,
  • Çevreyi korumaya yönelik politikalarının korunmasını sağlamak, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uyum sağlamak, üyelerinin haklarının korunmasına ve rekabetten korunmasına katkıda bulunmaktır.

 

FAALİYET ALANLARI…

  • Yurt içi ve yurt dışındaki aynı amaçlı kuruluşlarla içişleri bakanlığından izin almak kaydıyla ilişkiler kurularak birlikte konferanslar, sempozyunlar, paneller düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Çeşitli ülkelerdeki teknolojik gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek, üyeleri bu yönde bilgilendirmek için bülten ve broşürler hazırlamak, istatistiki bilgileri yayınlamak,
  • Üyelerine yasa, tüzük, yönetmelik ve mahkeme kararları hakkında bilgi vermek,
  • Meslek mensuplarının yapılan yeni düzenlemelere uyum sağlaması için eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • İşletmelerin ilgili kurumlar tarafından denetlenmesini sağlamak için yasal girişimlerde bulunmak,
  • Meslek mensuplarının haksız rekabete girmemelerini için iyi ilişkiler kurularak dayanışmanın sağlanması yönünde eğitim çalışmaları, tanışma toplantıları düzenlemek,
  • Meslek mensupları arasında dostluk ve dayanışmanın güçlenebilmesi için lokaller açmak, yardımlaşma sandıkları ve kooperatifler kurmaktır.

 

ÜYE ŞİRKETLERİMİZ