ADER

0.312.225 4333

Telefon

Çankaya - Ankara

Mutlukent Mah. 2007. Cad. No.60

Petrol Piyasası Mevzuatı

Kanun

Bu Kanun; petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemlerini kapsar. 

Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğler

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ

Kurul Kararları

Petrol Piyasası Petrol Piyasası Kurul Kararları Listesi

Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuatları

Petrol ve LPG Piyasaları mevzuatları