ADER

0.312.225 4333

Telefon

Çankaya - Ankara

Mutlukent Mah. 2007. Cad. No.60

LPG Piyasası Mevzuatı

Kanun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğler

LPG Piyasası Tebliğler Listesi

Kurul Kararları

LPG Piyasası Kurul Kararları Listesi

Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuatları

Petrol ve LPG Piyasaları Mevzuatları